Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Soldater støtter politiet ved grænseovergange
Soldater støtter politiet ved grænseovergange til Tyskland.  

Assistance til politiet 

Forsvaret assisterer politiet i særlige situationer. I Forsvarets hjælp til politiet sondres mellem almindelig hjælp og særlig hjælp”.

Almindelig hjælp
Almindelig hjælp er begrænset til bistand, som ikke påregnes at indebære mulighed for direkte konfrontationer mellem Forsvarets personale og eventuelle lovovertrædere.

Hjælpen kan eksempelvis omfatte eftersøgning af personer. Til dette formål anvendes i nogle tilfælde Fennec-helikopteren, som kan være udstyret med varmesøgende kamera til opgaven.

Hjælpen kan også omfatte hjælp til trafikregulering ved større civile arrangementer.

Hæren yder hjælp ved større ulykker og ved voldsomme vejrfænomener som storm, orkan og oversvømmelse. Hærens assistance til politiet kan ligeledes bestå i akut ammunitionsrydning, sneberedskab med terrængående køretøjer, eftersøgning af farlige eller for samfundet særligt betydningsfulde effekter, visse bjærgnings- og entreprenøropgaver og udtagning af forureningsprøver

Flyvevåbnet støtter det danske politi i deres træning af blandt andet antiterrorberedskab. Støtten sker primært med helikopterne Fennec og EH101.

Udførelse af særlig hjælp til politiet
Særlig Hjælp til Politiet ydes i de helt ekstraordinære tilfælde, hvor Forsvaret bistår politiet i forbindelse med opretholdelse af sikkerhed, fred og orden eller til forhindring og efterforskning af forbrydelser, og hvor der kan blive tale om at bistå politiet direkte under udøvelse af dets magtbeføjelser.

Særlig Hjælp til politiet rekvireres af Rigspolitiet og forudsætter altid Justitsministerens og Forsvarsministerens godkendelse.

Soldater bevogter synagogen i København
Soldater fra Livgarden på vagt ved synagogen i Krystalgaden i København.

Bevogtnings- og grænsekontrolopgaver
I 2017 besluttede regeringen, at Forsvaret og Hjemmeværnet midlertidigt skal støtte politiet med bevogtnings- og grænsekontrolsopgaver for at frigive politibetjente.

Forsvarets udvidede støtte til politiet omfatter både almindelig og særlig hjælp.

Almindelig hjælp
• Forsvaret og Hjemmeværnet bidrager til grænsekontrollen ved den tyske grænse i Sønderjylland og i Rødby og Gedser med op til 125 soldater.

Særlig hjælp - Gefion
• Forsvaret opstiller en bevogtnings- og transportenhed på cirka 76 soldater ved den tyske grænse, der kan bevogte frihedsberøvede og asylansøgere, herunder transportere disse til fremstilling, Røde Kors-centre eller andre relevante transportopgaver. Desuden skal soldaterne understøtte politiets kontrol af indrejsehjemmel mv. i forbindelse med togpassagerer. Frihedsberøvelse gennemføres af politiet, som også har den opgavemæssige ledelse på stedet.

•Forsvaret støtter politiet med op til 56 soldater til bevogtningsopgaver af en række objekter i Storkøbenhavn. Der er en polititjenestemand til stede vil alle objekterne, og politiet har den opgavemæssige ledelse på stederne

Sidst opdateret 08-05-2019 - kl. 12:32